Konfirmantplan vår 2018
Konfirmantplan vår 2018

Vedlagt er konfirmantplan for desember 2017 og våren 2018. Ta kontakt med Åse-Kristin om du har spørsmål:)

Våren 2018
 

Midtveis samtale
I løpet av januar måned vil alle konfirmantene komme til Åse Kristin for en midtveissamtale . Dette blir fordelt ut på ulike ukedager etter skoletid.
Lister for dette vil bli lagt ut på adventssamlingen i kirken lørdag 9.12.
 

Samlinger i kirken
I januar måned er det ingen felles samlinger i kirken med Åse Kristin, men i stedet midtveissamtale.
Følgende torsdager er det fellessamling kl.17.30-19.00:
1.og 15. februar, 15.mars, 5.april
To lørdagssamlinger i forkant av fellesgudstjenester: 10. mars og 14. april. Begge gangene kl.11.00-14.00

Tensing
Det er TenSing hver torsdag kl. 19.00-21.00. Samlingene følger skoleruten.
For alle i TenSing i Bjørgvin krets blir det arrangert Vinterfestival på Voss 9.-11. februar 2018. Dette er en frivillig tur for alle interesserte. Mer info følger.    Merk: torsdag 22.2 kommer TenSing Norway på besøk! Denne samlingen vil trolig vare litt lenger enn vanlig. Mari vil gi nærmere beskjed om tidspunkt.
 

Fasteaksjon
Tirsdag 20. mars støtter vi Kirkens Nødhjelps årlige fasteaksjon med å gå med bøsser i nabolaget på Landås. Hver konfirmant med en forelder får utdelt sin rode. Klokkeslettet for frammøte vil bli annonsert på nyåret. Sett av datoen!
 

Gudstjenester
I løpet av konfirmasjonstiden skal konfirmantene være med på 10 gudstjenester, hvorav 3 felles i høstsemesteret og 3 i vårsemesteret. M.a.o velger konfirmantene selv 4 gudstjenester som de vil delta på i løpet av året. Flere er godt i gang og har sendt melding til Åse Kristin om frammøte. Takk!
 

Fellesgudstjenester i vår:
11.mars kl. 19.00: Denne søndagen blir det en kombinasjon av gudstjeneste og Søndagkveldpålandås.
15.april kl.11.00: Perlegudstjeneste
 6.mai kl. 11.00 og 13.00 Konfirmasjonsgudstjeneste

Søndagkveldpålandås
Hver konfirmant velger selv hvilken av søndagene de ønsker å stille på. Merk at 11.mars er felles for alle konfirmanter! Velkommen til foreldre og familie!
Vårens datoer: 11.2, 11.3, 8.4.
Flere konfirmanter har vært på disse samlingene i høst! I løpet av året skal alle konfirmantene ha deltatt på to Søndagkveldpålandås.

Konformasjonsdagen søndag 6.mai
Vi skal feire to konfirmasjonsgudstjenester i Landås kirke søndag 6.mai, kl.11.0 og kl.13.00!
Gruppen blir delt i to, 13 stykker på hver gudstjeneste.

For dem hvor klokkeslettet er veldig viktig, send en mail til Åse Kristin (aa252@kirken.no). Jeg kan ikke love at alle får ønsket sitt, men det pleier vanligvis å gå greit!




Del denne artikkel på e-post