VÅR MENIGHET HAR MISJONSAVTALE PÅ MADAGASKAR
VÅR MENIGHET HAR MISJONSAVTALE PÅ MADAGASKAR

SAMMEN

- bekjemper vi urettferdighet

- utrydder vi fattigdom

- deler vi troen på Jesus

FAKTA OM MADAGASKAR

24 millioner innbyggere

52 prosent tradisjonelle religioner, 41 prosent kristne, 7 prosent muslimer

Madagaskar er rikt på naturressurser, men er et fattig land. En av tre gassere er analfabeter, og kun 65 prosent av barna går på skole. Halvparten av alle barn under 5 år er underernærte.

HVA GJØR NMS HER?

NMS og flm samarbeider blandt annet om landsbyutvikling, evangelisering og kirkebygging, undervisning på bibel- og presteskoler, helse for mor og barn og skoler for hørsel- og synshemmede.

Å UTRYDDE FATTIGDOM OG BEKJEMPE URETTFERDIGHET

Sammen med NMS bidrar dere til at mennesker får mat, mulighet for skolegang og helseoppfølging. Skolegang for blinde og døve er også en prioritert oppgave.

Den gassisk-lutherske kirke (FLM) har menigheter i storbyer og på landsbygda. menighetene tar konkret ansvar og utfordrer seg selv og andre til å dele kunnskap og kompetanse. Slik bygger og trygger de samfunnet. Dere kan bidra til at dette skjer stadig flere steder.

Å DELE TROEN PÅ JESUS

De hadde med seg sin egen kiste og norsk jord til den siste reisen, misjonærene som kom til Madagaskar for 150 år siden. De reiste for livet.

FLM er et direkte resultat av deres arbeid og er nå Afrikas tredje største lutherske kirke og i stadig vekst. Nye menigheter legges til , behovet for prester og menighetsledere er stort, og utdannibng er nødvendig.

Sammen med NMS er dere med på å støtte bibelskoler, presteskoler og et teologisk fakultet. Kompetansebygging og antikorrupsjonsarbeid er også viktig, ikke minst for at kirken skal bli mer selvstendig.
Del denne artikkel på e-post