Midlertidig administrasjonsleder
Midlertidig administrasjonsleder

Toril Margerete Nelson er midlertidig administrasjonsleder.

Fungerende administrasjonsleder Toril Margete Nelson (tn253@kirken.no) bemanner telefonen til Landås kirke og tar seg av generelle henvendelser. Hun sjekker også landaas.menighet@bergen.kirken.no

Med vennlig hilsen staben i Landås
Del denne artikkel på e-post