Landås menighetsblad

Landås menighetsbld blir redigert av Gaute Westli. Bladet kommer ut fire ganger hvert år, og blir delt ut til alle husstander på Landås.
Redaktøren kan kontaktes på 93089020 eller e-post gaute@westli.net