Ansatte

Sokneprest
Åse Kristin Nøkling Aagaard
E-post: 
aa252@kirken.no
Mobil: 950 07 873

 

Kapellan
Fra 1.1.2018

Kristin Lødøen Hope
E-post:
kh929@kirken.no
Mobil: 90614166

 

Fungerende administrasjonsleder
Toril Margrete Nelson
E-post: tn253@kirken.no

Mobil: 480 91 113

 

Kantor (organist)
I permisjon våren 2018

Melanie Packer
E-post:
mp869@kirken.no
Mobil: 995 99 717

 

Kirketjener
Annicken Gildernes
E-post:
ag263@kirken.no
Mobil: 915 28 848

 

Menighetspedagog
Hilde Trætteberg Serkland
E-post:
hs879@kirken.no
Mobil: 41444191