Ansatte

Sokneprest
Åse Kristin Nøkling Aagaard
E-post: 
aa252@kirken.no
Mobil: 950 07 873

 

Kapellan

Kristin Lødøen Hope
E-post:
kh929@kirken.no
Mobil: 90614166

 

Administrasjonsleder og frivillighetskoordinator
Karin Skolseg
E-post: ks335@kirken.no

Mobil: 974 23 167

 

Kantor
Melanie Packer (I permisjon våren 2018)

Vikar: Ingrid Eriksen Hagen
E-post:
cembaloingrid@yahoo.no

Mobil:
 

Kirketjener
Annicken Gildernes (I permisjon 2018)

Vikar: Toril Margrete Nelson
E-post:
tn253@kirken.no
Mobil:

 

Menighetspedagog
Hilde Trætteberg Serkland
E-post:
hs879@kirken.no
Mobil: 414 44 191